Assago, Italy (4) | The Official Bob Dylan Site
 
 
 

Assago, Italy (4)

OUVRIR UNE SET-LIST
Date Ville Lieu  
Date: Avr 27, 2007 Location: Assago, Italy Venue: DatchForum OUVRIR UNE SET-LIST | Plus d’infos
Date: Nov 12, 2005 Location: Assago, Italy Venue: Filaforum OUVRIR UNE SET-LIST | Plus d’infos
Date: Nov 02, 2003 Location: Assago, Italy Venue: Filaforum OUVRIR UNE SET-LIST | Plus d’infos
Date: Avr 20, 2002 Location: Assago, Italy Venue: Filaforum OUVRIR UNE SET-LIST | Plus d’infos