Berkeley, CA (19) | The Official Bob Dylan Site
 
 
 

Berkeley, CA (19)

OUVRIR UNE SET-LIST
Date Ville Lieu  
Date: Oct 19, 2012 Location: Berkeley, CA Venue: Greek Theatre OUVRIR UNE SET-LIST | Plus d’infos
Date: Oct 11, 2009 Location: Berkeley, CA Venue: Greek Theatre OUVRIR UNE SET-LIST | Plus d’infos
Date: Oct 10, 2009 Location: Berkeley, CA Venue: Greek Theatre OUVRIR UNE SET-LIST | Plus d’infos
Date: Oct 17, 2004 Location: Berkeley, CA Venue: Haas Pavilion OUVRIR UNE SET-LIST | Plus d’infos
Date: Oct 12, 2002 Location: Berkeley, CA Venue: Greek Theatre OUVRIR UNE SET-LIST | Plus d’infos
Date: Oct 11, 2002 Location: Berkeley, CA Venue: Greek Theatre OUVRIR UNE SET-LIST | Plus d’infos
Date: Mai 26, 1995 Location: Berkeley, CA Venue: Berkeley Community Theatre OUVRIR UNE SET-LIST | Plus d’infos
Date: Mai 25, 1995 Location: Berkeley, CA Venue: Berkeley Community Theatre OUVRIR UNE SET-LIST | Plus d’infos
Date: Mai 08, 1992 Location: Berkeley, CA Venue: Berkeley Community Theatre OUVRIR UNE SET-LIST | Plus d’infos
Date: Mai 07, 1992 Location: Berkeley, CA Venue: Berkeley Community Theatre OUVRIR UNE SET-LIST | Plus d’infos
Date: Sep 03, 1989 Location: Berkeley, CA Venue: Greek Theatre OUVRIR UNE SET-LIST | Plus d’infos
Date: Juin 10, 1988 Location: Berkeley, CA Venue: Greek Theatre OUVRIR UNE SET-LIST | Plus d’infos
Date: Juin 14, 1986 Location: Berkeley, CA Venue: Greek Theatre OUVRIR UNE SET-LIST | Plus d’infos
Date: Juin 13, 1986 Location: Berkeley, CA Venue: Greek Theatre OUVRIR UNE SET-LIST | Plus d’infos
Date: Déc 04, 1965 Location: Berkeley, CA Venue: Community Theatre OUVRIR UNE SET-LIST | Plus d’infos
Date: Déc 03, 1965 Location: Berkeley, CA Venue: Community Theatre Plus d’infos
Date: Avr 03, 1965 Location: Berkeley, CA Venue: Community Theatre Plus d’infos
Date: Mar 28, 1965 Location: Berkeley, CA Venue: Community Theatre Plus d’infos
Date: Fév 22, 1964 Location: Berkeley, CA Venue: Community Theatre Plus d’infos